Dzień Flagi - Turniej szachowy w MDK Zamość
Patriotyzm przez szachy - turniej z okazji 2 maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 30.04.2015 r.
 
I Drużynowy Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii – Zamość 2015
Regulamin
 
Ogólnopolska nagroda plastyczna dla Marleny.
Marlena Mojżesz, lat 14 uczestniczka zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu otrzymała nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD".
 
3 Maja - turniej szachowy w MDK Zamość - 04.05.2015 r.
Patriotyzm przez szachy - turniej z okazji obchodów 3 Maja - Uchwalenia Konstytucji RP - 04.05.2015 r.
 
9 Wiosenne Spotkania Taneczne - Zamość 2015.
W dniu 18 kwietnia 2015 r. odbyły się 9 Wiosenne Spotkania Taneczne - Zamość 2015. Organizatorem turnieju był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz Radą Rodziców MDK. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.
 
Zaproszenie dzieci i młodzieży z MDK Zamość do Kobrynia na Białorusi
W dniach 15-17 kwietnia 2015 r. w Kobryniu na Białorusi odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona doświadczeniom i nowym perspektywom polsko - białoruskiej transgranicznej współpracy kulturalnej.
 
Kreatywna Fabryka Talentów – Zamość 2015
W dniu 14 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu p.n.: „Kreatywna Fabryka Talentów – Zamość 2015”. Projekt realizowany był wspólnie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego oraz Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.
 
Wyróżnienie dla młodych tancerzy z MDK Zamość na V Festiwalu Talentów
W dniu 15.04.2015 r. Tancerze Zespółu Tańca Nowoczesnego „Raptis” z Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego zdobyli wyróżnienie w V Festiwalu Talentów Młodzieży - Zamość 2015 organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Pana Andrzeja Wnuka.
 
Wystawa plastyczna w MDK - Motyle, ptaki i cudaki. Zdjęcia
W dniu 11 kwietnia 2015 r. o godz. 12.30 w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość odbył się uroczysty wernisaż wystawy plastycznej pt.:„Motyle, ptaki i cudaki…”. Jest to już druga zbiorowa ekspozycja prac plastycznych wychowanków MDK „Mały Artysta” przygotowanych pod okiem nauczyciela plastyki Pani Małgorzaty Magryta.
 
75. rocznica Zbrodni Katyńskiej - zdjęcia z Katynia
Mija 75 lat od Zbrod­ni Ka­tyń­skiej. NKWD roz­po­czę­ło wów­czas li­kwi­da­cję obo­zów dla pol­skich ofi­ce­rów w Ko­ziel­sku, Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie. Na mocy de­cy­zji władz ZSRS wy­mor­do­wa­no też oby­wa­te­li pol­skich uwię­zio­nych na za­ję­tych przez So­wie­tów te­re­nach RP. W wy­ni­ku Zbrod­ni Ka­tyń­skiej śmierć po­nio­sło ok. 22 tys. osób. Zdjęcia: Andrzej Szumowski
 
KALENDARZ IMPREZ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY