Zostań wolontariuszem 23 Finału WOŚP
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.: 27 października 2014 r. Fundacja WOŚP wyraziła zgodę na utworzenie w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu Sztabu 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Celem zbiórki publicznej 23. Finału w dniu 11 stycznia 2015 r. będzie zbieranie środków pieniężnych: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”. Odpowiedzialność za działania Sztabu Nr 892 przyjmuje na siebie Andrzej Szumowski - dyrektor MDK Zamość. Bankierem sztabu, tak jak co roku został Bank Pekao S.A. (oddział) Zamość.

Serdecznie zapraszamy 650 wolontariuszy do udziału w działaniach sztabu w naszym regionie.

Czekamy w pierwszej kolejności na zbiorowe zgłoszenia z instytucji, stowarzyszeń, organizacji, szkół i placówek do dnia 30 listopada 2014 r.

Zbiorowe zgłoszenia powinny zawierać: nazwisko i imię oraz telefon koordynatora danej placówki oraz czytelnie uzupełnione ankiety wolontariuszy wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej /zdjęcie nie może być mniejsze niż 800X800 pikseli, wyłącznie w formacje JPG.. W stosunku do wolontariuszy niepełnoletnich (które na dzień składania oświadczenia nie miały ukończonych 18 lat) odpowiednie oświadczenie wolontariusza powinno być podpisane przez jego opiekuna prawnego.

Ankieta_wolontariusza_(1).doc 

Prosimy o zapoznanie się z: Regulamin_Wolontariusza.docx oraz Regulamin_Sztabu.doc

Uwaga!

Osoby, które były wolontariuszami WOŚP w ciągu dwóch ostatnich lat nie muszą obowiązkowo dostarczać swoich zdjęć do sztabu. Ich zdjęcia znajdują się już w bazie Fundacji WOŚP.

Pamiętajcie! Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji: MDK Zamość, tel. 846 384 446

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?