Warto pomagać – 15 stycznia 2017 r. 25 Finał WOŚP
W dniu 10 stycznia 2017 roku wolontariusze zamojskiego sztabu WOŚP nr 892 odwiedzili pacjentów oraz personel medyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, ul Peowiaków 1.

Dzięki uprzejmości władz szpitala wolontariusze mogli zobaczyć sprzęt zakupiony i przekazany dla Zamościa przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2016 roku.

Przypomnijmy, że w trakcie 24 Finału wolontariusze w naszym regionie zebrali kwotę 128 117, 28 zł. Sprzęt został przekazany przez WOŚP dla zamojskiego szpitala na kwotę 184 344.99 zł

Z tego należy wyciągnąć prosty wniosek: warto pomagać!

Wykaz sprzętu przekazanego przez WOŚP dla naszego miasta: Zamojski_Szpital_Niepubliczny_Sp.pdf

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?