Sztab WOŚP Zamość 2017 już działa
Uprzejmie informujemy że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę, aby Młodzieżowy Dom Kultury, utworzył Sztab 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki publicznej w dniu 15 stycznia 2017 tj. w dniu 25. Finału jest zbieranie środków pieniężnych: Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

Sztab zgłosił w biurze Fundacji wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w ramach 25. Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r., do puszek kwestarskich przez wolontariuszy. Odpowiedzialność za działanie Sztabu przyjmuje na siebie Andrzej Szumowski.

Informujemy, że Sztab podjął współpracę z Fundacją, uzyskał zgodę na działanie w formach przewidzianych w zezwoleniu MSWiA na przeprowadzenie zbiórki oraz działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wszystkie zebrane w trakcie zbiórki pieniądze zostaną przekazane na jedyne konto Fundacji WOŚP: BANK PEKAO S.A. VIII/O W-wa nr 90 1240 1037 1111 0010 7046 7977 

Jak zostać wolontariuszem? - więcej...

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?