Komunikat sztabu WOŚP Zamość
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 892 w Zamościu informuje, że zakończył przyjmowanie zgłoszeń od wolontariuszy do udziału w XXIII Finale – akcji, która odbędzie się 11 stycznia 2015 r.

      

Do dnia dzisiejszego do Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego zgłosiło się 650 wolontariuszy – dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. z Zamościa, Szczebrzeszyna, Zwierzyńca, Miączyna, Gorzkowa, Rudnika, Skierbieszowa, Wysokiego, Złojca,  Orłowa Drewnianego oraz  Szewni Górnej.

W sztabie trwają prace nad przygotowaniem i wydrukowaniem ankiet, które muszą być teraz podpisane przez wolontariuszy i ich opiekunów prawnych. Z ankietami młodzież ze sztabu pojedzie do Warszawy, aby tam wydrukować, ostemplować i zalaminować specjalne imienne identyfikatory, na podstawie których wolontariusze otrzymają puszki wykorzystywane w dniu kwesty.

Informujemy opiekunów wolontariuszy, że spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i zasad organizacji przebiegu finału odbędzie się na początku stycznia 2015 roku.

Przypominamy, że podczas XXIII Finału zbiórka środków finansowych zostanie przeznaczona „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.

            Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc, wsparcie i zaangażowanie. Czekamy na informacje, co będzie się działo w Waszych środowiskach?

 

 

Zamość, dnia 29 listopada 2014 r.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?