Indywidualny rachunek Sztabu WOŚP Zamość
Sztab #892 Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego - Zamość. Wpłaty można dokonać na rachunek: 42 1140 1010 3122 2019 0000 0892 - (indywidualny rachunek Sztabu Zamość)
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?