Bezpieczeństwo wolontariuszy WOŚP
Bezpieczeństwo wolontariuszy w dniu Finału jest szczególnie ważne. Ogromny wpływ na nie, ma miejsce prowadzenia kwesty.
 
  • Przypominamy, że osobom poniżej 16 roku życia musi towarzyszyć podczas kwesty dorosły opiekun. 
  • Radzimy unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak: podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
  • Nie chodzimy samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób; w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, bez wahania powiadamiać Policję, dzwoniąc na numery alarmowe (112, 997);
  • W razie napadu nie staramy się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną.
  • Pamiętajmy, by wolontariusze, kwestowali na terenie miejscowości, w której zarejestrowaliście Sztab oraz na, z góry zaplanowanym, obszarze jego działania. 
  • Prosimy o unikanie sytuacji, w których wolontariusze z puszkami przemieszczają się, aby zbierać datki w innych miastach. Rodzi to niebezpieczeństwo względem wolontariusza oraz może generować niepotrzebne konflikty pomiędzy Sztabami. 
  • Dopilnujmy by wolontariusze nie prowadzili kwesty pukając od drzwi do drzwi. Nie wchodzimy do domów, ani na teren prywatny (kościoły; lokale, które Was nie zapraszały; galerie handlowe, od których nie macie wyraźnej zgody).
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?