Bezpieczeństwo wolontariuszy WOŚP
Policjanci apelują o zachowanie rozsądku przez wolontariuszy w trakcie 24 Finału WOŚP.

 W szczególności należy:

• unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
• nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób;
• w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
• jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;
• w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa – nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.
Otoczmy także opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwróćmy uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Dzieci powinny kwestować pod opieką dorosłych."

 Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem znajdą Państwo na oficjalnej stronie policji.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?