205358.12 PLN na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych
Informujemy, że wolontariusze Sztabu WOŚP Zamość Nr 892 podczas 27 Finału WOŚP zebrali kwotę 205358.12 PLN. Celem tegorocznej zbiórki był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dziękujemy!
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?