Wyjątkowe zajęcia języka angielskiego
W dniu 7 października 2015 r. Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyły się wyjątkowe zajęcia języka angielskiego.

Pani Aleksandra Baranowicz poprowadziła warsztaty kulturowe z wykorzystaniem elementów technik metodycznych:  e- learning oraz discovery learning. Wychowankowie pracowali w parach w pracowni multimedialnej, a ich zadaniem było samodzielene znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące życia oraz obyczajów Amiszów. Do odnalezienia potrzebnych informacji młodzież wykorzystała komputery, a każda z par udzieliła odpowiedzin na 20 pytań. Następnie wychowankowie porównali swoje odpowiedzi oraz odbyła się dyskusja panelowa dotycząca tematu zajęć. 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?