Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zamki i pałace w Polsce ”
Justyna Rzemieniuk zajęła II Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zamki i pałace w Polsce”. Laureatka konkursu uczestniczy w zajęciach plastycznych „Mały Artysta” w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. prowadzonych przez nauczyciela Małgorzatę Magryta. W dniu 25.05.2020r. jury w składzie: Karol Wiącek- artysta plastyk, Dariusz Kostecki- artysta plastyk, Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk, dokonało niezwykle trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej. Na konkurs zgłoszono ogółem 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych. Organizatorem konkursu był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?