Stypendia dla wychowanków MDK Zamość
Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2017 rok. Wśród stypendystów jak co roku znaleźli się również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego. W tym roku stypendia zdobyli: Oliwia Kuźma (plastyka), Adrianna Różańska (muzyka) i Justyna Rzemieniuk (plastyka).

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 25 kwietnia w Teatrze Muzycznym w Lublinie.  O wsparcie finansowe dla uzdolnionej młodzieży wystąpił dyrektor MDK Zamość Pan Andrzej Szumowski. Aplikacja odbywała się w dziedzinie: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury oraz opieki nad zabytkami. Oceny wniosków, zawierających dokumentację osiągnięć kandydatów dokonała Komisja stypendialna, powołana przez organizatora.W pierwszej grupie stypendialnej, znaleźli się laureaci konkursów międzynarodowych, druga to finaliści konkursów ogólnopolskich, zaś grupa to laureaci konkursów co najmniej wojewódzkich. Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk pogratulował stypendystom życząc dalszych sukcesów artystycznych. Podkreślił, że są oni ambasadorami naszego regionu.  

Nauczycielami uzdolnionej młodzieży, którzy przygotowali wnioski z ramienia MDK Zamość są: Pani Małgorzata Magryta, Magdalena Cieplechowicz Buczak i Pan Paweł Kołodziejczyk. Gratulujemy serdecznie.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?