Stypendia dla młodych plastyków z MDK Zamość.
W dniu 13 marca 2018 roku Zarząd Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zatwierdził wyniki prac komisji do spraw oceny wniosków i przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Na wniosek złożony przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego, uczestniczki zajęć plastycznych: Małgorzata Bartosiak, Martyna Nowaczek, Justyna Rzemieniuk, Wiktoria Warwasiewicz otrzymały stypendia Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na rok 2018 w dziedzinie plastyki. Stypendystki uczęszczają na zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Majer, Panią Magdalenę Cieplechowicz-Buczak i Panią Małgorzatę Magryta, które przygotowały wnioski stypendialne. Serdecznie gratulujemy młodym plastykom i ich nauczycielom.

Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia finansowego osobom wybitnie uzdolnionym. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę: promowanie młodych talentów, przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy. Dużą wagę przykłada się do celu, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie oraz obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku. Komisja przeprowadza ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami. Opiniuje się również potencjalne możliwości wykorzystania stypendium, w tym zakres i liczbę odbiorców dzieła.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu od 70 lat wspiera najzdolniejszych wychowanków zajęć artystycznych. W 2018 roku mija 10 lat odkąd staramy się pozyskiwać wsparcie finansowe, w formie stypendium Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla najbardziej utalentowanych wychowanków. 

Stypendia zdobyte przez wychowanków MDK w Zamościu:

 ·         w roku szkolnym 2007/ 2008 - 4 stypendystów

·         w roku szkolnym 2008/ 2009 - 6 stypendystów

·         w roku szkolnym 2009/ 2010 - 9 stypendystów

·         w roku szkolnym 2010/ 2011 - 17 stypendystów

·         w roku szkolnym 2011/ 2012 - 10 stypendystów

·         w roku szkolnym 2012/ 2013 - 2 stypendystów

·         w roku szkolnym 2013/ 2014 - 4 stypendystów

·         w roku szkolnym 2014/ 2015 - 7 stypendystów

·         w roku szkolnym 2015/ 2016 - 10 stypendystów

·         w roku szkolnym 2016/ 2017 - 3 stypendystów

·         w roku szkolnym 2017/ 2018 - 4 stypendystów

Ponadto w 2010 roku 2 wychowanki zajęć plastycznych i fotograficznych uzyskały Stypendium Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich „Porozumienie bez barier” w ramach realizacji programu „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?