Stypendia artystyczne dla wychowanków MDK Zamość
Iga Dobrowolska, lat 13; Dorota Mądroń, lat 14; Amanda Mojżesz, lat 14; Marlena Mojżesz, lat 15; Karol Niemczycki, lat 13; Justyna Rzemieniuk, lat 14; Wiktoria Szala, lat 14; Jakub Szumowski, lat 13; Joanna Jagoda Szwaczkieiwcz, lat 17 prowadzeni przez Panią Małgorzatę Magryta i Bartosz Stadnik lat 12 prowadzony przez Panią Magdalenę Cieplechowicz – Buczak uczestnicy zajęć plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zostali stypendystami Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2016 roku. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbędzie się 11 kwietnia 2016 roku w sali widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?