Przemocy mówię NIE - Zamość 2018 - wyniki konkursu
Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu wpłynęło 127 prac z 18 placówek z województwa lubelskiego. Konkurs plastyczny, który jest częścią programu działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2018, organizowany jest w ramach jubileuszu 70 - lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 

Komisja w składzie: st. insp. Katarzyna Wawrych -  funkcjonariusz Komendy Straży Miejskiej Miasta Zamość – przewodnicząca jury, st. insp. Norbert Grymuza - funkcjonariusz Komendy Straży Miejskiej Miasta Zamość – członek jury, mł. asp. Dariusz Kuropatnicki– funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – członek jury, Marta Buczak – dziennikarz Radia ESKA Zamość – członek jury, Andrzej Szumowski - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu- członek jury, Agnieszka Bida – sekretarz jury postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 1 - 3

 

 

 Nagrody:

 

I nagroda: Maja Kozak, lat 9, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie;

 

II nagroda: Mikołaj Berezowski, lat 8, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krasnymstawie;

 

III nagroda: Daria Tymczak, lat 9, Szkoła Podstawowa w Złojcu;

 

 Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 - 7

 

 Nagrody:

 

I nagroda: Zofia Sołodzińska,  lat 13, Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno;

 

II nagroda: Oliwia Burda, lat 13, Szkoła Podstawowa w Cześnikach;

 

III nagroda: Iga Serek, lat 14, Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie;

 

 Wyróżnienia:

 

·         Justyna Sochan, lat 14, Szkoła Podstawowa w Hucie;

 

·         Róża Sabura, lat 12, Szkoła Podstawowa w Poturzynie;

 

·         Paulina Kyc, lat13, Szkoła Podstawowa w Lipsku;

 

 Kategoria III – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych

 

 Nagrody:

 

I nagroda: Krzysztof Łapa, lat 17, Szkoła Podstawowa w Żdanowie;

 

II nagroda: Patrycja Pikus, lat 15, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu;

 

III nagroda: Agnieszka Karabin, lat 15, Szkoła Podstawowa w Żdanowie;

 

 Kategoria IV – wychowankowie ośrodków kultury i innych placówek

 

 Nagrody:

 

I nagroda: Daniel Lisiewicz, lat 12, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu;

 

II nagroda: Gabriela Nadra, lat 8, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;

 

III nagroda: Małgorzata Bartosiak, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;

 

 Wyróżnienia:

 

·         Angelika Żabik, lat 18, Zespół Wychowania  i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie;

 

·         Mateusz Lisiewicz, lat 14, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu;

 

 Przyznano następujące nagrody specjalne:

 

 Nagroda specjalna Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana Wiesława Pawluka

 

  •  Jakub Marzec, lat 14, Szkoła Podstawowa w Cześnikach;

 

 Nagroda specjalna Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki

 

  •  Paulina Łapa, lat 9, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;

Nagroda specjalna Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu Pana Stanisława Michnowicza

 

  •  Julia Małecka, lat 17, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu;

Nagroda specjalna Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego

 

  •  Wiktoria Warwasiewicz, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu;

 

 

                  Jury składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za pomysłowość  oraz umiejętne przedstawienie tematu. Dziękujemy nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką konkursu oraz o wykazanie troski w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, a tym samym rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. Podsumowanie konkursu i  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  24 kwietnia 2018 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00,  w Galerii Sztuki Dziecka MDK  „Na Kamiennej” w Zamościu. Serdecznie zapraszamy!

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?