Nagrody dla wychowanków MDK Zamość
Magdalena Kasprzyk, lat 11 otrzymała III Nagrodę , a Justyna Rzemieniuk, lat 13 IV Nagrodę w VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Święta Wielkiej Nocy – tradycja i współczesność”. Nagrodzone wychowanki są uczestniczkami zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Nauczycielem uzdolnionych dziewcząt jest Pani Magdalena Magryta.

 Jury w składzie:  mgr Anna Wybierzyńska – instruktor pracowni ceramicznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej,  mgr Tomasz Caban - instruktor pracowni plastycznej w Warsztatach Terapii Zajęciowejl Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej dokonało przeglądu 710 prac plastycznych, które napłynęły na konkurs. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 31 marca o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?