Nagrody dla MDK w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Anioł”
Komisja w składzie: Bronisława Żuk – Przewodnicząca, artysta plastyk, Joanna Kawęcka – nauczyciel plastyki, Agnieszka Żuk-Słabek – nauczyciel plastyki, po obejrzeniu 700 prac płaskich i przestrzennych nadesłanych z 45 placówek postanowiło przyznać nagrody również wychowankom MDK Zamość: Jakubowi Bryknerowi, Bartoszowi Stadnikowi, Marlenie Mojżesz, Zuzannie Jaworskiej, Dianie Lipskiej . Laureaci pracują pod kierunkiem nauczycieli plastyki Magdaleny Cieplechowicz- Buczak i Małgorzaty Magryty.

Autor pracy:Jakub Brykner

Gratulijemy serdecznie kolejnego sukcesu.

Autor pracy: Bartosz Stadnika

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?