Nagroda dla Marleny Mojżesz z MDK Zamość
Marlena Mojżesz, lat 14, uczestniczka zajęć plastycznych grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu otrzymała wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Świat” II edycja międzynarodowa pt.: „Ilustracja do ulubionej książki”.

 

Komisja w składzie: Maria Sękowska - dr hab. Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Stanisław Mrówczyński - historyk sztuki, pedagog dokonała oceny 1 232 prac ze 104 ośrodków z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji i zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej 237 prac przyznając 22 równorzędne nagrody oraz 28 wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 11 kwietnia w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie. Nauczycielem Marleny jest Pani Małgorzata Magryta. Organizatorem konkursu był Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?