Międzynarodowy sukces plastyczny 8-letniej Suryi
Surya Sagańska wychowanka "Klubu Działań Plastycznych MDK" prowadzonego przez panią Magdalenę Majer zdobyła wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin . Serdecznie gratulujemy.

Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie,  Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Na konkurs wpłynęło 603 prace plastyczne z kraju i z zagranicy, w tym Ukrainy, Niemiec, Bułgarii, Słowacji, Chin i USA.

Wernisaż wystawy pokonkursowej, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 12 marca 2020r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 25 w Lublinie, ul. Sieroca 17.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?