Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”
Wzorem lat ubiegłych Komenda Miejskie Policji w Zamościu zorganizowała konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” – na rok szkolny 2017/2018. Jest to już XVIII edycja konkursu, który przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Zamość oraz miasta Zamościa.

W konkursie wzięły udział niżej wymienione szkoły:

1. Miasto Zamość: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu, , Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Zamościu

2. Gmina Zamość: Szkoła Podstawowa w Pniówku , Szkoła Podstawowa w Kalinowicach, Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Szkoła Podstawowa w Żdanowie;

 Celem konkursu jest:

  • uzyskanie przez młodzież wiedzy o zadaniach, funkcjach i pracy służb odpowiedzialnych za porządek publiczny (Policji i Straży Miejskiej),
  • poznanie możliwości rozwiązywania problemów związanychz różnego rodzaju zagrożeniami,
  • propagowanie i kształtowanie tzw. bezpiecznych zachowań,
  • uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
  • poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • profilaktyka w zakresie uzależnień narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem oraz lekami,
  • poznanie i rozpropagowanie zasad zdrowego stylu życia,
  • poznanie zasad obsługi prostych urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.
  • ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich,

 W dniu 27 kwietnia 2018 roku w MDK w Zamościu odbyły się eliminacje gminne, w którym uczestniczyły sześcioosobowe drużyny z każdej ze szkół podstawowych. Drużyny te zostały wyłonione podczas I etapu organizowanego na szczeblu szkolnym.

Drużyną zwycięską eliminacji gminnych zostanie zespół, który osiągnie największą liczbę punktów uzyskanych podczas testu wiedzy składającego się z 30 pytań zamkniętych.

Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu: zasad bezpiecznego zachowania, ogólnej wiedzy policyjnej, postępowania w sprawach nieletnich oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i uzależnień.

Zwycięskie drużyny z terenu Miasta Zamościa oraz Gminy Zamość będą uczestniczyć w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 17 maja 2018r w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu.

Podczas etapu gminnego największą liczbę punktów w przeprowadzonym teście uzyskałydrużyny z:

1.Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu. ( 30 pkt. ). 2.Szkoły Podstawowej w Zawadzie. ( 27 pkt. )

Fotografia Andrzej Szumowski

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?