Kociewska Kartka Pocztowa o Tematyce Bożonarodzeniowej z nagrodami
W dniu 11 grudnia 2019 roku komisja w składzie: Marta Woźniak; Joanna Chudzik; Mirosława Möller; Grzegorz Oller dokonała oceny 479 prac nadesłanych na XXVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce Bożonarodzeniowej i przyznała w Kategorii Szkół Ponadpodstawowych nagrodę Karolowi Niemczyckiemu, natomiast w Kategorii Szkół Podstawowych wyróżnienie Hannie Szarzyńskiej i Hannie Wolskiej. Laureaci konkursu uczestniczą w zajęciach plastycznych „Mały Artysta” w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. prowadzonych przez nauczyciela Małgorzatę Magryta. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?