I nagroda dla Luizy
Luiza Podgórska - wychowanka zajęć plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego została laureatką I miejsca w kat. 11-15 lat w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magiczny Sopot. Sopot pod żaglami”. Luiza Podgórska uczęszcza na zajęcia prowadzone przez Panią Wiolettę Brzozowską. Uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu odbędzie się 15 maja 2017 w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie o godzinie 16.30. Serdecznie gratulujemy.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?