Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Publikujemy materiał filmowy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczący wymagań jakie stawia się przed współczesną placówką edukacyjną. Zachęcamy Państwa równocześnie do współpracy i współtworzenia jakości naszych działań, ponieważ pragniemy stale doskonalić naszą pracę w MDK.

 

Czekamy na Państwa opinie, sugestie i pomysły dotyczące wszystkich aspektów naszej pracy. Pragniemy doskonalić  nasze metody, by jak najlepiej wspomagać w rozwoju naszych wychowanków. Swoje uwagi i propozycje prosimy o nadsyłanie na adres e-mail:

infomdkzamosc@gmail.com

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?