Raport z ewaluacji problemowej MDK Zamość
Prezentowany raport jest rezultatem problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7. 10. 2009r. wraz ze zmianami z dnia 10. 05. 2013 r. Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. ● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę. ● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę. ● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. ● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

 

Raport_MDK_Zamość.pdf

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?