MDK Zamość - historia powstania
W marcu 1949 roku w Zamościu przy ulicy S. Żeromskiego 2, powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.

Jego pierwszym kierownikiem został Antoni Flis. Wkrótce placówka przeniosła się do kamienicy na rogu Rynku Wielkiego i ulicy Kołłątaja. W 1951 kierownictwo nad ośrodkiem przejął Czesław Smyk i piastował tę funkcję przez kolejnych 15 lat. Za jego kadencji placówka zmieniała dwukrotnie nazwę: w październiku 1952 roku powstał Państwowy Dom Harcerza, w październiku 1956 roku placówka otrzymała nazwę Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. 15 maja 1973 r. władze oświatowe nadały jej ostateczną nazwę Młodzieżowy Dom Kultury i taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. We wrześniu 1979 r. MDK-owi uroczyście nadano imię Kornela Makuszyńskiego . 

Dyrektorzy MDK: 

  • 1949 - 1951 Antoni Flis 
  • 1951 - 1966 Czesław Smyk 
  • 1966 - 1976 Hieronima Poździk 
  • 1977 - 1978 p. o. Mieczysław Wańczyk 
  • 1978 - 1984 Waldemar Zakrzewski
  • 1984 - 1992 Janusz Fik 
  • 1992 - 2002 Marian Szewera
  • 2002 - 2019 Andrzej Szumowski
  • 2019- Katarzyna Pleskaczyńska

 

 

Wychowankowie MDK:

Beata Ścibakówna - więcej

Marek Grechuta - więcej

Darek Tokarzewski - więcej

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?