„Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość”
Miło jest nam poinformować, że nasza placówka ukończyła realizację projektu „Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.

Projekt kompleksowego wsparcia nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu odbywał się w naszej placówce w roku szkolnym 2017/18. Podczas spotkań z członkami Rady Pedagogicznej Pani Maria Sakowicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu oraz Pani Urszula Juszczak, psycholog wyjaśniły cele, zadania oraz omówiły poszczególne etapy projektu, który objął cały rok szkolny. Powołano także zespół zadaniowo – problemowy ds. projektu, którego członkami zostali: p. Wioletta Brzozowska, p. Aleksandra Baranowicz oraz przewodniczący zespołu – p. Paweł Kołodziejczyk. Podczas prac zespołu wyłoniono zagadnienie, które zostało szczegółowo zbadane: „Komunikacja interpersonalna oraz integracja nauczycieli z rodzicami oraz wychowankami”. Została także przeprowadzona diagnoza nauczycieli dotycząca badanego zagadnienia.

Odbyły się także dwa szkolenia członków Rady Pedagogicznej, które przeprowadziła Pani Małgorzata Szwarc – Niderla, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu. W kwietniu odbyło się szkolenie „Komunikacja i integracja nauczycieli z rodzicami oraz wychowankami”, a w miesiącu lipcu „Asertywna komunikacja”. Oba szkolenia zostały przeprowadzone w formie warsztatowej: zabaw integracyjnych oraz gier strategicznych.

Projekt został podsumowany w dniu 7 listopada w obecności dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu – Pana Andrzeja Szumowskiego, Pani Maria Sakowicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu, Pani Urszuli Juszczak – psychologa oraz członków zespołu zadaniowo – problemowego MDK Zamość.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?