MDK - informacje o placówce
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży.
 
Misja placówki, koncepcja pracy MDK
„Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Misję tę spełniamy przez organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Rada Wychowanków MDK Zamość
Samorząd Wychowanków jest organem statutowym placówki. Tworzą go wszyscy wychowankowie placówki. Reprezentantami ogółu wychowanków są przedstawiciele poszczególnych grup zwani Radą Samorządu, której przewodniczy wybrany większością głosów Przewodniczący. Rada Samorządu współpracuje z dyrektorem placówki, wychowawcami i specjalistami w sprawach dotyczących życia placówki i zasad w niej obowiązujących. Rada Samorządu jest wybierana na jeden rok.
 
Magda Kuroń Przewodniczącą Samorządu Wychowanków MDK Zamość
W dniu 28 września 2016 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
 
Rada Rodziców MDK Zamość 2016/2017
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków placówki. W dniu 28 września 2016r w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wybrano nowy Zarząd Rady Rodziców.
 
Kalendarz Imprez Międzyszkolnych MDK Zamość w roku szkolnym 2016/2017
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do zapoznania się z Kalendarzem Imprez Międzyszkolnych w nowym roku szkolnym organizowanym przez naszą placówkę.
 
Raport z ewaluacji problemowej MDK Zamość
Prezentowany raport jest rezultatem problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 
Jurek Owsiak przyjął nagrodę - Dzieciaki Dziękują
Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP, odebrał nagrodę przyznawaną przez dzieci.
 
Krasnoludki 2.0. - nie tylko dla rodziców, polecamy
Już niebawem rusza Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR. Jej inicjatorami są Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NASK oraz Fundacja Nauka i Wiedza. Program skupia się na bezpieczeństwie w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnych.
 
Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Publikujemy materiał filmowy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczący wymagań jakie stawia się przed współczesną placówką edukacyjną. Zachęcamy Państwa równocześnie do współpracy i współtworzenia jakości naszych działań, ponieważ pragniemy stale doskonalić naszą pracę w MDK.
 
Dane adresowe, pracownicy MDK Zamość
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Adres: 22 – 400 Zamość, ul. Kamienna 20, Polska, tel.: 846 384 446, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, http://mdk.zam.pl/.
 
MDK Zamość - historia powstania
W marcu 1949 roku w Zamościu przy ulicy S. Żeromskiego 2, powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY