Tygodniowy rozkład zajęć
Plan zajęć w roku szkolnym 2019/2020 w załączniku
 
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO
 
Stuknęło nam 70 lat- koncert jubileuszowy
„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”- takie motto pióra Kornela Makuszyńskiego przyświeca Młodzieżowemu Domowi Kultury w Zamościu, którego to jest on patronem. Uśmiechów i poczucia humoru nie zabrakło również podczas Jubileuszowego Koncertu z okazji 70-lecia placówki jaki odbył się w Klubie Batalionowym w dniu 21 marca 2019 roku.
 
„Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość”
Miło jest nam poinformować, że nasza placówka ukończyła realizację projektu „Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.
 
MDK - informacje o placówce
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży.
 
Misja placówki, koncepcja pracy MDK
„Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Misję tę spełniamy przez organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Raport z ewaluacji problemowej MDK Zamość
Prezentowany raport jest rezultatem problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 
Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Publikujemy materiał filmowy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczący wymagań jakie stawia się przed współczesną placówką edukacyjną. Zachęcamy Państwa równocześnie do współpracy i współtworzenia jakości naszych działań, ponieważ pragniemy stale doskonalić naszą pracę w MDK.
 
Dane adresowe, pracownicy MDK Zamość
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Adres: 22 – 400 Zamość, ul. Kamienna 20, Polska, tel.: 846 384 446, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, http://mdk.zam.pl/.
 
MDK Zamość - historia powstania
W marcu 1949 roku w Zamościu przy ulicy S. Żeromskiego 2, powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY