„W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi”,2014-2015
Szachowy Turniej Niepodległości - Regulamin

 

  1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,

ul. Kamienna 20

 

Fundatorzy nagród: Pan Henryk Matej - Starosta Powiatu Zamojskiego

 

  1. Cele imprezy:

- wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 

  1. Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej rozegrany zostanie 12 listopada 2014 r. o godz. 14.30 w sali widowiskowej MDK Zamość.

 

  1. System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

 

  1. Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18, które dokonały zgłoszenia do dnia 10 listopada 2014 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę reprezentowanej szkoły.

Zgłoszenia należy kierować na adres MDK Zamość, sekretariat Tel. 846 384 446

UWAGA! Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

  1. Szczegółowy program rozgrywek:

Godz. 15. 20 – potwierdzenie udziału w zawodach,

Godz. 15. 30 – spotkanie z gościem, pogadanka patriotyczna,

Godz. 15. 45. – uroczyste otwarcie turnieju,

Godz. 16. 50 – pierwsza runda,

Godz. 19.00 – zakończenie turnieju, wręczenie pucharów, medali i nagród.

 

  1. Nagrody:

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników. Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

 

  1. Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor MDK. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY