Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Regulamin Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy – Zamość 2016” z okazji obchodów Święta Niepodległości. Patronat nad tym wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy;

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej z okazji obchodów Święta Niepodległości rozegrany zostanie w dniu 10. 11. 2016 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna do lat 18.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 09. 11. 2016 r. na adres na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość lub na
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl 

Nagrody:

-        pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;

-        dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju;

Kategorie wiekowe:

-        kategoria – kl. I – III szkoła podstawowa;

-        kategoria – kl. IV-VI szkoła podstawowa;

-        kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne;

Postanowienia końcowe:

-        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju;

-        o wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor MDK;

-        podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach;

 

Koordynator: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY