Przemocy mówię NIE-Zamość 2019. Zaproszenie dla młodych plastyków, e-sportowców i szachistów.
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Projekcie Profilaktycznym „Przemocy Mówię NIE”- Zamość 2019, na który składają się: XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”, Turniej E-Sportowy „Fair play bez agresji” i Indywidualny Otwarty Turniej Szachowy.

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami  z województwa lubelskiego. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 26 kwietnia 2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość,
ul. Kamienna 20 z dopiskiem – XI Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”.

Turniej e-sportowy   rozegrany zostanie dnia 11 kwietnia 2019 r.  o godz. 16.00 w pracowni komputerowej MDK w Zamościu na ul. Kamiennej 20, systemem pucharowym w grę League of Legends, serwer wschód/północ, plansza Howling abyss

Indywidualny Otwarty Turniej Szachowy zaplanowano na dzień 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali widowiskowej MDK w Zamościu. Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 5 min dla zawodnika na rozegranie partii.

Szczegółowe regulaminy konkursów w załącznikach.

Regulamin_XI_Wojewódzkiego_Konkursu_Plastycznego_Przemocy_NIE_2018.doc

Turniej_komputerowy.docx

Turniej_szachowy.doc

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY