Moja wiara, moja miłość - MDK Zamość 2016
Regulamin Konkursu Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość”

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

 

Cele konkursu: przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi; profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu; edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych; umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich utworów na scenie; promocja młodych wykonawców; rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży; sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych; integracja środowiska wykonawców, nauczycieli, instruktorów

 i opiekunów; motywacja do poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów ze szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, parafii, domów kultury Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

Kategorie wiekowe:  I kategoria: szkoła podstawowa; II kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Termin i miejsce: 25 października 2016 r. o godz. 09.00 , sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20

Termin zgłoszenia: Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia  20 października 2016 r. adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46, lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Każdy z podmiotów wykonawczych przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej.

Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody: przewidziane są: Tytuły Laureata, Wyróżnienia i Nagrody Specjalne.

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

 

 Karta zgłoszenia

 

(należy przesłać do 20 października 2016r.)

1.      Imię i nazwisko solisty/ nazwa zespołu / kategoria:

2.      Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

4.      Tytuł utworu (kompozytor, autor tekstu): 

5.      Rodzaj akompaniamentu, liczba uczestników i potrzeby techniczne:

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu

 Data, podpis nauczyciela/opiekuna

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka


imię i nazwisko uczestnika

przez organizatora  Konkursu Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

 


podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY