Koziołek - Zamość 2017. Regulamin
8 Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” - Zamość 2017

Regulamin

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Patronat: Pan Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość

Cele festiwalu: edukacja muzyczna i wokalna, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci i młodzieży, możliwość prezentacji dorobku artystycznego młodych artystów. Wyłonienie najlepszych wokalistów woj. Lubelskiego. Integracja wykonawców. Inspiracja do poszukiwań repertuaru. Wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.

Uczestnicy: Festiwal przeznaczony jest dla solistów ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego.

Kategorie wiekowe:

·         I kategoria: 6 – 10 lat,

·         II kategoria: 11 – 15 lat,

·         III kategoria: 16 – 20 lat.

Termin i miejsce festiwału: 16 maja 2017 r. godz. 9.00. Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20,

Termin zgłoszenia. Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 11 maja 2017 r. na adres: ul. MDK Zamość, Kamienna 20, Zamość 22-400, tel. 84 638 44 46,  lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Nagrody: Festiwal ma charakter konkursu. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych: Grand Prix; I, II i III miejsce; Nagrody specjalne i wyróżnienia.

Uwagi końcowe: Repertuar festiwalu jest dowolny - każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę. Jury oceniać będzie umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Szkoła bądź placówka wychowania pozaszkolnego może zgłosić wyłącznie jednego wykonawcę w każdej z kategorii wiekowej. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane. Prosimy o ewentualne przeprowadzenie eliminacji wewnętrznych. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z pendrive. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

 

8 Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” – Zamość 2017

Karta zgłoszenia (należy przesłać do dnia 11  maja 2017 r.)

1.            Solista/ kategoria:

2.            Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

3.            Nazwa i adres instytucji delegującej:

4.            Tytuł piosenki (kompozytor, autor tekstu):

5.            Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:

 

Potwierdzam znajomość regulaminu 8 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięceji Młodzieżowej - „Koziołek” – Zamość 2017

Data, imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatora 8 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

 

 

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY