Konkurs "Święty Jan Paweł II-życie i działalność"
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu organizuje konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II - życie i działalność”. Konkurs ma charakter wewnętrzny - w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.

Tematem konkursu jest wielka postać św. Jana Pawła II. Zadaniem uczestników jest przedstawienie postaci św. Jana Pawła II - Jego życie, działalność oraz wizyta w Zamościu.

 Konkurs organizowany jest w ramach obchodów:18 Dni Kultury Chrześcijańskiej w MDK w Zamość; 20 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu;Jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 ORGANIZATOR:  

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Rada Rodziców MDK Zamość

Rada Wychowanków MDK Zamość

TEMAT:

Tematem konkursu jest wielka postać św. Jana Pawła II - Papieża Polaka. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie postaci św. Jana Pawła II - Jego życia, działalności oraz wizyty w Zamościu.

CELE KONKURSU:

- Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, osobowości i działalności św. Jana Pawła II.

- Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

- Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.

- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej wychowanków.

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

- Odkrywanie i promocja młodych talentów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

konkurs ma charakter wewnętrzny - w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/ uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu;

każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w formacie A3 
w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa 
i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, aplikacja, batik;

nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;

TERMIN KONKURSU:

Termin składania prac: 31 października 2018 r. w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego ul. Kamienna 20, 
22-400  Zamość.

KATEGORIE KONKURSU:

przedszkola;

klasy I – III szkoły podstawowej;

klasy IV – VIII szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum;

szkoły ponadpodstawowe;

UWAGI KOŃCOWE:

Komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej. Prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  http://www.mdk.zam.pl/   

Zapraszamy do udziału w konkursie!

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY