Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna - Zamość 2018”
Konkurs ma charakter wewnętrzny - w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/ uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu. Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci pocztowej kartki świątecznej. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 ORGANIZATOR:  

·         Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

WSPÓŁORGANIZATOR: 

·         Rada Rodziców MDK Zamość

·         Rada Wychowanków MDK.

TEMAT:

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci pocztowej kartki świątecznej.

CELE KONKURSU:

·         rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika;

·         propagowanie i kultywowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;

·         rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej wychowanków;

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej;

·         odkrywanie i promocja młodych talentów;

ZASADY UCZESTNICTWA:

·         konkurs ma charakter wewnętrzny - w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/ uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu;

·         każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w formacie A5 lub A4 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, aplikacja, batik;

·         nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

·         prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;

TERMIN KONKURSU:

Termin składania prac: 17 marca 2018 r. w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego ul. Kamienna 20, 22-400  Zamość.

KATEGORIE KONKURSU:

·         przedszkola;

·         klasy I – III szkoły podstawowej;

·         klasy IV – VII szkoły podstawowej;

·         klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe;

UWAGI KOŃCOWE:

Komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej. Prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.mdk.zam.pl/ 

Zapraszamy do udziału w konkursie

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY