"Kartka wielkanocna"-wewnętrzny konkurs plastyczny
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza wszystkich swoich wychowanków do udziału w wewnętrznym konkursie plastycznym na "kartkę wielkanocną".

„KARTKA WIELANOCNA - ZAMOŚĆ 2019”

 

 ORGANIZATOR:  

·         Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

WSPÓŁORGANIZATOR: 

·         Rada Rodziców MDK Zamość,

·         Rada Wychowanków MDK.

TEMAT:

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci pocztowej kartki świątecznej.

CELE KONKURSU:

·         rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika;

·          propagowanie i kultywowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;

·         rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej wychowanków;

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej;

·         odkrywanie i promocja młodych talentów;

ZASADY UCZESTNICTWA:

·         konkurs ma charakter wewnętrzny - w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wychowankowie/ uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu;

·         każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A4
w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, aplikacja, batik;

·         nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

·          prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;

TERMIN KONKURSU:

Termin składania prac: 6 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego ul. Kamienna 20, 22-400  Zamość.

KATEGORIE:

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

·         przedszkola;

·         klasy I – III szkoły podstawowej;

·         klasy IV – VII szkoły podstawowej;

·         klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe;

UWAGI KOŃCOWE:

Komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej. Prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.mdk.zam.pl/ 

 Koordynator konkursu: Małgorzata Magryta

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY