Kartka Bożonarodzeniowa 2016 - MDK Zamość
Regulamin Wewnętrznego Konkursu na Projekt Kartki Świątecznej „Kartka Bożonarodzeniowa 2016 - MDK Zamość”

Organizator:

- Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,

Współorganizator:
- Rada Rodziców MDK Zamość,
- Rada Wychowanków MDK Zamość.
Cel konkursu:
- Kultywowanie polskich tradycji chrześcijańskich.
- Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki/ sztuki.
- Wymiana doświadczeń dzieci i młodzieży oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zróżnicowanych technik plastycznych, fotograficznych, grafiki komputerowej oraz rękodzieła artystycznego.
- Rozwijanie i promowanie młodych talentów.
- Promocja i integracja Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.
Uczestnicy:
- Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla wychowanków Młodzieżowego Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Warunki konkursu:
- Autor może nadesłać tylko jedną pracę: plastyczną, fotograficzną, grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego.
Format pracy: Technika i format dowolny.

Kategorie wiekowe: I – do lat 9 (klasa III), II do lat 12 – (klasa VI), III – powyżej 12 lat
Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie kartki według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek ,imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
Obowiązuje lista zbiorowa uczestników danego koła.
Termin złożenia prac: do 03 grudnia 2016 r.
Uwagi końcowe:
- Kartki złożone na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
- MDK zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i promocji prac w celach propagowania idei konkursu.
- Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej.
- Kartki niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Kartek nie wolno rolować i składać.
- Prace należy złożyć w sekretariacie MDK .

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY