III DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2017
Regulamin

Organizator:  

 ·         Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 Termin konkursu:

·         30 maja 2017, godz. 10:30

 Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 Cele konkursu:

·         Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży,

·         Rozwiajnie umiejętności językowych,

·         Poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii, literaturze i życiu codziennym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

·         Propagowanie idei integracji europejskiej,

·         Propagowanie otwartej postawy na inne kultury, narodowości, rasy,

·         Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności,

·         Wymiana doświadczeń wśród uczestników i nauczycieli,

 Uczestnicy:

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego,

·         W konkursie biorą udział zespoły drużynowe liczące 3 osoby,

·         Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę,

Zasady konkursu:

 ·         Przesłanie karty zgłoszeniowej drużyny przez nauczyciela na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość z dopiskiem III DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2017 lub na adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl do dnia 20 maja 2017 roku.

 ·         Etap I:

·         Test pisemny wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii. Test składać się będzie z 50 pytań w j. polskim, na które członkowie drużyn wspólnie udzielą odpowiedzi. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.

 ·         Etap II:

·          II etap  będzie składał się z quizów, pytań wiedzowych, rozpoznawania i podpisywania ilustracji oraz zagadek.

·         Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów.

Nagrody:

 ·         Laureaci trzech pierwszych miejsc  otrzymają statuetki, medale oraz dyplomy. Natomiast wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu dyplomy za udział oraz  podziękowania.

Koordynator konkursu: Aleksandra Baranowicz -  aleksandrabaranowicz@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Karta zgłoszenia - wzór

III DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – ZAMOŚĆ 2017

 1.      Imiona i nazwiska uczniów, adres e-mail:

-

-

-

 2.      Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail, nr telefonu:

    3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

     Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją regulaminu konkursu.                                                                                                                            

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY