Diecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – MDK Zamość
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do udziału w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – MDK Zamość 2019 r., organizowanym w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Regulamin

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej - J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość

Cele konkursu:  rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu; edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych; umożliwienie młodym artystom prezentacji swoich utworów na scenie; promocja młodych wykonawców; profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych; integracja środowiska wykonawców, nauczycieli, instruktorów i opiekunów; motywacja do poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy – konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

Kategorie wiekowe – soliści:

I kategoria: szkoła podstawowa kl. I – IV;

II kategoria: szkoła podstawowa kl. V – VIII;

III kategoria: szkoły ponadpodstawowe;

Kategorie wiekowe – zespoły:

I kategoria: szkoły podstawowe

II kategoria: szkoły ponadpodstawowe;

Termin i miejsce konkursu:  29 października 2019 r. godz. 10.00, sala konferencyjna MDK Zamość.

Termin zgłoszenia: prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 23 października 2019 r. na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl lub na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego,

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46.

 Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Repertuar: każdy z podmiotów wykonawczych wykonuje jeden utwór o tematyce religijnej.

UWAGA: szkoła, placówka, dom kultury, stowarzyszenie itp. może zgłosić nie więcej niż jednego solistę/solistkę w każdej kategorii wiekowej i jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.

Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne i instrumentalne, muzykalność, dobór repertuaru, aranżację i ogólny wyraz artystyczny

Nagrody: I II III miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są również Wyróżnienia i Nagrody Specjalne.

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z pendrive’a.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

 Karta zgłoszenia dostępna w zakładce  Kalendarz Imprez

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY