Zespół Taneczny MDK - Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak
Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pracuje w pięciu grupach tanecznych w przedziale wiekowym od 6 - 13 lat.

Na zajęciach wychowankowie MDK mają możliwość zapoznania się każdym rodzajem tańca, jego charakterystyką, krokami, figurami oraz wzbogacanie poznanego i wypracowanego już z ubiegłych lat repertuaru tanecznego. Opracowywane układy taneczne mają formę inscenizacji tanecznych co daje dzieciom większe możliwości pokazania i zaprezentowania siebie w tańcu. Rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność wychowanków. Wychowankowie zespołu biorą corocznie udział w przeglądach tanecznych, turniejach i festiwalach na terenie miasta, powiatu, województwa. Swoimi układami uświetniają uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne MDK oraz prezentują się na koncertach dla rodziców. Zajęcia wspierają rozwój dzieci i młodzieży, zainteresowania, uzdolnienia, doskonalą oraz pogłębiają wiedzę na temat tańca, a także uczą ich systematyczności,  obowiązku i samodyscypliny.

W roku szkolnym 2018/ 2019 Zespół Taneczny „Kornelki” pracuje w V grupach wiekowych.

gr. I zaawansowana dzieci w wieku 9-13 lat, uczęszczająca 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, (wtorek 17.50-19.25 i piątek 17.00-18.35)

gr. II zaawansowana dzieci w wieku 7-10 lat  uczęszczająca 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, (poniedziałek 17.50-19.25 i czwartek 14.30-16.05)

gr. III średniozaawansowana dzieci w wieku 7-10 lat również 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, (środa 17.00-18.35 i piątek 15.20-16.55)

gr. IV średniozaawansowana dzieci w wieku 7-9 lat, raz w tygodniu 3 godziny lekcyjne, (poniedziałek 15.20-17.45)

gr. V początkująca dzieci  w wieku 6-8 lat, raz w tygodniu 3 godziny lekcyjne (środa 14.30-16.55

Zajęcia odbywają się w MDK Zamość, na ul. Kamiennej 20, w sali nr 1 (na parterze).

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?