Zajęcia wokalne -nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Zapraszamy młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia kształcą przede wszystkim: umiejętność posługiwania się własnym głosem, poczucie rytmu, słuch, współpracę w grupie, umiejętność muzykowania w zespole. Zajęcia wokalne dają również możliwość uczestniczenia w konkursach, festiwalach i koncertach. Serdecznie zapraszamy!
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?