Zajęcia rytmiczno- taneczne - nauczyciel Ewa Krupa
Głównym założeniem jest dążenie do przygotowania młodego odbiorcy sztuki. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne, które stwarzają dziecku warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzenia czasu w towarzystwie rówieśników, a dla niektórych do odkrycia swoich naturalnych zdolności.

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka, ważna jest rola muzyki i ruchu. Młody człowiek nabywając artystycznych doświadczeń słuchając muzyki, tańcząc, bawiąc się doznaje specyficznych, głębokich przeżyć artystycznych. Ruch z muzyką stają się płaszczyzną gdzie dziecko daje upust swojej potrzebie aktywności, zaspokaja potrzebę przebywania w zespole.

W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją dźwięku i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Słuchanie muzyki pobudza rozwój analizatora słuchowego
w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną
i pozamuzyczną, uczy logicznego myślenia i mowy. Bardzo ważne jest, aby przeżycia związane z odbiorem muzyki stały się źródłem i inspiracją do wspólnej zabawy i życia
z muzyką oraz tańcem. 

Pracujemy w trzech grupach:

Gr. I – zaawansowana (skupia dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat, które uczestniczą już
w zajęciach od paru lat oraz takie, dla których taniec i muzyka to pasja).

Gr. II – średniozaawansowana (to dzieci w wieku 7 – 10 lat, które rozpoczęły swoją przygodę z tańcem i muzyką lub chcą ją rozpocząć).

Gr. III – początkująca (to dzieci w wieku 5 – 6 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem i muzyką).

Zapraszamy na zajęcia.

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?