Zajęcia teatralno, taneczne - nauczyciel Ewa Krupa
Głównym założeniem zajęć teatralno – tanecznych jest przygotowania młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat, umiejącego się cieszyć obejrzanym spektaklem, filmem, koncertem. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: taneczne, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci i młodzież mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe, pokazy taneczne uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Teatr i taniec uczą asertywności i empatii, pobudzają wyobraźnię. Są sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz formą zabawy i odprężenia, umożliwiającą regenerację sił fizycznych i psychicznych.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?