Zajęcia teatralne - nauczyciel Piotr Johaniuk.
Zespół Teatralny Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstał w 2016 r. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także uczestniczą wielu działaniach związanych z kulturą żywego słowa.

Zajęcia teatralne prowadzone są przez nauczyciela oraz aktora teatralnego (Teatr Kameralny w Lublinie) i reżysera radiowego ( Radio Centrum w Lublinie) w oparciu o najnowsze prądy pedagogiki teatralnej. Chociaż estetyka, w której porusza się nauczyciel Piotr Johaniuk, ściśle wiąże się z teatrem literackim, podstawowym narzędziem pracy na zajęciach jest technika improwizacyjna zwana dramą, którą prowadzący zajęcia studiował w Warszawie w latach 2003-2007. Tam też w ostatnim roku pobierał nauki (spektakl dyplomowy) od autoryzowanego byłego ucznia samego Jerzego Grotowskiego, jednego z największych reformatorów teatru XX w.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?