Zajęcia taneczne - nauczyciel Anna Antoszczak
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” prowadzi swoją działalność artystyczną od 25 lat w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, promując z powodzeniem miasto Zamość i własną placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca nowoczesnego

Zespół jest laureatem międzynarodowych festiwali i turniejów tańca, finalistą Mistrzostw Świata, Europy i Polski Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego i Polskiej Federacji Tańca.

 Od 2000 r. Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół „Raptis” był organizatorem XI edycji artystycznych w naszym mieście na rzecz tańca nowoczesnego   „Wiosennych Spotkań Tanecznych”. Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta.

ZTN „Raptis” liczy 4 grupy wiekowych. Wspólna zabawa tańcem nowoczesnym kreuje w odpowiedni sposób osobowość artystyczną tancerzy; rozwija psychomotorykę dziecka, cechy motoryczne, koncentrację, pamięć, szybką reakcję i koordynację wzrokowo – ruchową oraz uczy  dyscypliny, współdziałania w grupie, poczucia rytmu, uświadomieniu sobie istnienia przestrzeni i dzielenia jej z innymi tancerzami, empatii i orientacji ruchowej. 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?