Zajęcia szachowe - nauczyciel Andrzej Czochra
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

W programie zajęć koła jest: nauka gry w szachy dla początkujących, podnoszenie posiadanych umiejętności, spotkania ze znanymi ludźmi świata szachów, lekcje  z mistrzami i arcymistrzami, zdobywanie tytułów szachowych. Wychowankowie koła szachowego MDK Zamość biorą aktywny udział w wielu turniejach organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zajęcia z nauki gry w szachy odbywają się w pięciu grupach podzielonych ze względu na stopień zaawansowania gry od poniedziałku do piątku w sali nr 6 MDK Zamość. 

grupa I - środa - piątek 17.50 - 19.25

grupa II- wtorek - czwartek 17.50 - 19.25

grupa III - środa - piątek 16.10 – 17.45

grupa IV - wtorek - czwartek 16.10 – 17.45

 

grupa V - poniedziałek 17.00 - 18.35

Mottem przewodnim jest uczestników zajęć jest cytat „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” autorstwa Paula Morphy.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?