Zajęcia rękodzieła plastycznego - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Zajęcia rękodzieła artystycznego kierowane są dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

Program zjęć skierowany jest do miłośników przejawiających chęć nauki plastyki oraz pracami ręcznymi jak haft, nauka składania papieru-orgiami oraz wytwarzanie form przestrzennych kwiaty z bibuły krepiny. Celem zajęć jest ożywienie, popularyzacja i odtworzenie zanikających dziedzin rękodzieła ludowego, jak również wykorzystanie technik współczesnych potrzeb. 

Serdecznie zapraszamy

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?