Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
Celem nadrzędnym wszystkich działań jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. W czasie zajęć realizowane są prace tematyczne, rysowane z wyobraźni lub z natury oraz prace abstrakcyjne. Poznanie różnych technik i dyscyplin plastycznych. Prace wykonywane na podłożach zróżnicowanych pod względem koloru, faktury, formatu. Powstają tu zarówno prace unikatowe jak i małe formy użytkowe. Oprócz tradycyjnych działań malarsko - rysunkowych podejmowane są działania ze szkłem, modelowanie przestrzenne, batik, grafika. Uczestnicy zajęć pracowni plastycznych biorą udział w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia

Gr I piątek 15.20- 19.25 batik wielobarwny (młodzież 15 +)

Na zajęciach młodzież realizuje swoje projekty plastyczne w bardzo trudnej, nowatorskiej, pracochłonnej i czasochłonnej technice jaką jest batik wielobarwny.  Zrodziła się z pasji i twórczego klimatu.

 Wychowanek realizując wybrany temat najpierw tworzy szkice koncepcyjne, kolejny etap to  nanoszenie rysunku na płótno. Następny etap, najbardziej pracochłonny , wymagający dużego skupienia i czasu to woskowanie rozgrzaną parafiną. Woskowany jest cały rysunek za wyjątkiem konturów, w które to  wpuszcza się barwnik. Kolejnym etapem jest wyprasowywanie wosku a następnie zabezpieczanie woskiem zabarwionych konturów. Ostatni etap to malowanie barwnikami do tkanin. Tak powstały batik wychowankowie przygotowują do ekspozycji obszywając kolorowymi wstążkami lub koronką.

 Pracownia organizuje również warsztaty i pokazy dla placówek oświaty i kultury (szkoły, przedszkola itd.) oraz wiele innych akcji tego typu związanych np. z organizowanymi w MDK akcjami feryjnymi i letnimi.

Tradycją pracowni od 2012 roku stała się również praca metodą projektu. Pierwszy projekt realizowany był w 2010 roku podczas letnich warsztatów w Majdanie Sopockim efektem warsztatów była wystawa pt. „Roztoczański las”. We wrześniu 2012 roku z okazji 20 lecia wpisania Zamościa na Listę UNESCO prezentowaliśmy projekt pt. „ Impresje Zamojskie ”.W maju 2013 roku odbył się finał kolejnego projektu pt. „Kolorowo na ludowo”. W styczniu 2014 rok prezentowaliśmy „Anioły inspirowane secesją”. W maju 2014 roku odbył się finał projektu „Inspiracje twórczością K. Makuszyńskiego. Wszystkie prace można było obejrzeć w Galerii Sztuki Dziecka MDK oraz na stronie internetowej placówki. W styczniu 2015 roku prezentowaliśmy wystawę pt. „Ale kwiatki” , w maju „Zwierzyniec” w maju 2016 roku „Światło i barwa- portrety zamościan” . Prezentowaliśmy również swoje prace poza MDK w Galerii Sztuki

„ Morandówka” na wystawie pt . „Światło i barwa- portrety zamościan”.

W styczniu 2017 roku i wystawą pt. „ Kobiece inspiracje – poetyckie stworki” zainaugurowaliśmy Rok Leśmiana w MDK.  W październiku 2017 roku wykonaliśmy scenografię do koncertu towarzyszącemu spektaklowi w trakcie Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz zrealizowaliśmy projekt gdzie efektem finalnym była wystawa pt. „ Kwiat dla K…” w Galerii Sztuki „ Morandówka”. W styczniu 2017 r. w Centrum „ Synagoga „ prezentowalismy prace z cyklu” Inspiracje młodych- Madonny”

Wszystkie do tej pory zrealizowane projekty wystawiennicze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wychowanków, rodziców, nauczycieli ze szkół ze względu na specyficzną technikę i tematykę oraz wiek samych autorów.

Młodzież chętnie uczęszcza na zajęcia, rozwija swoje zainteresowania, pasje i jest to ich sposób na nudę.

 

Gr. II  środa  15.20-19.25 batik wielobarwny (młodzież 11+ grupa średniozaawansowana)

 

Gr. III  wtorek 17.00- 19.25 batik wielobarwny (młodzież  9+ grupa początkująca )

 

Gr. IV  czwartek 16.10- 18.35 plastyka wielokierunkowa (dzieci 7+ grupa zaawansowana)

Uczestnicy poznają różne techniki i dyscypliny plastyczne. Prace wykonywane na podłożach zróżnicowanych pod względem koloru, faktury, formatu. Tematy z wyobraźni i natury. Rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem, pędzelkiem i tuszem, pastelami olejnymi i suchymi; łączenie technik, malowanie farbami plakatowymi, akwarelą,  kolorowymi tuszami, pastelami, farbami akrylowymi. Dla inspiracji wyobraźni przeprowadzane są rozmowy o sztuce, wycieczki do muzeum, warsztaty, lekcje dydaktyczne. Wychowankowie tworzą z wyobraźni, szukając inspiracji w reprodukcjach dzieł sztuki światowej, poznają podstawy kompozycji obrazu  i perspektywy.

 

Gr. V  poniedziałek 15.20- 16.55 plastyka wielokierunkowa (dzieci 6+ grupa początkująca)

Zajęcia przeznaczone dla przedszkolaków, rozwijają wyobraźnie, umiejętności manualne, są wspaniałym przygotowaniem do edukacji szkolnej. Na zajęciach maluchy oprócz tradycyjnych technik plastycznych poznają nowe techniki z wykorzystaniem  różnych narzędzi i materiałów, realizują ciekawe pomysły, uczą się norm społecznych . Realizowane są ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową i sprawność grafomotoryczną.

Malowanie farbami plakatowymi, akrylem, akwarelą, kolorowymi tuszami, pastelami suchymi i olejnymi. Rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem, pędzelkiem i tuszem, łączenie technik. Podstawy kompozycji i wiadomości o barwie. Prace z różnorodnych materiałów: kolaże z papieru, tkanin, wycinanek, aplikacje, formy przestrzenne z  masy solnej, wycinanie, wyklejanie, lepienie itp.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?