Zajęcia informatyczno - komputerowe - nauczyciel Radosław Oktaba
Klub Młodego Informatyka to nie tylko zajęcia przed komputerem. Uczestnicy zajęć mają możliwość szerszego spektrum własnego rozwoju. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zajęcia informatyczne organizowane przez MDK są doskonałym uzupełnieniem lekcji w szkolnej pracowni komputerowej. Wychowankowie podczas zajęć mogą rozszerzać swoje zdolności, uczyć się nowych rzeczy, których nie ma w standardowych programach nauczania. Specyfika zajęć pozalekcyjnych umożliwia inne spojrzenie na dydaktyczną rolę komputera – często schematyczne podejście szkolne zostaje zastąpione formą bardziej przyjazną dla dziecka dającą szanse na opanowanie różnych umiejętności. Poprzez uczestnictwo w bogatym życiu MDK mogą poznać wiele rzeczy, których nie może zaoferować im szkoła. Są to przede wszystkim organizowane przez placówkę imprezy, koncerty, wyjazdy, wycieczki, wymiana międzynarodowa. Spotkania między poszczególnymi grupami i innymi ciekawymi ludźmi spoza MDK. Młodzieżowy Dom Kultury działa również poza zwykłymi ramami – zajęcia prowadzone są przez cały rok i również podczas ferii i wakacji dzieci mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach. Należy także wspomnieć o wychowawczej roli zajęć. Dzieci korzystają na zajęciach z komputerów pod nadzorem, współpracując z innymi dziećmi tworząc małą społeczność. Jest to wyjątkowo ważne dla ich rozwoju społecznego. Dzięki temu łatwiej im zrozumieć jak korzystać z komputera w sposób odpowiedzialny i odpowiedni – traktując komputer i sieć Internet, jako narzędzie do poznawania nowych umiejętności i nowych ludzi, a nie jako jedynego towarzysza samotnych popołudni w zamkniętym pokoju.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?