Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Majer
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedną łączoną o wyższym stopniu zaawansowania, uczestnikami której są zarówno dzieci jak i młodzież.


Zakres działalności grup dziecięcych obejmuje różne działania plastyczne dostosowane do wieku i możliwości manualnych dziecka, rozwijające wyobraźnię, rozbudzające zainteresowanie kolorem, kształtem i fakturą, pozwalające poznać różne techniki z zakresu malarstwa i rysunku. Dzieci poznają także podstawowe pojęcia i środki wyrazu plastycznego. Pracują na zajęciach indywidualnie i grupowo, bawiąc się przy tym i śmiejąc. Spędzają wolny czas w miłej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Biorą udział w różnych konkursach: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych i zdobywają w nich nagrody.

 Aby wyjść naprzeciw potrzebom dzieci mieszkających w różnych częściach miasta zajęcia odbywają się w dwu miejscach: MDK ul. Kamienna 20 i ODK „Okrąglak”, ul. Wyszyńskiego 28A

 Działalność grupy zaawansowanej oscyluje głównie wokół technik rysunkowych i graficznych. Uczestnicy zajęć mają możliwość pogłębiania umiejętności posługiwania się narzędziami wyrazu plastycznego takimi jak: ołówek, sepia i węgiel rysunkowy, czy dłuto graficzne, a także poznania technik artystycznych z którymi dotąd się nie spotkali . Zajęcia pozwalają im rozwijać zainteresowania i kształtować wyobraźnię, niejednokrotnie mając wpływ na wybór szkoły średniej lub kierunku studiów. Uczestnicy zajęć osiągają wiele sukcesów w konkursach na różnych szczeblach, poczynając od  miejskiego, a na międzynarodowym kończąc.
Pracownia plastyczna MDK wyposażona jest w prasę graficzną co pozwala na pracę w technikach grafiki warsztatowej takich jak linoryt lub sucha igła.
Podczas zajęć młodzież poznaje zasady perspektywy, uczy się rysować z natury, a także posługiwać światłocieniem i rysunkiem walorowym. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej MDK na ul. Kamiennej 20 (czasem w plenerze).

Corocznie kilkoro wychowanków wraz z nauczycielem bierze udział w weekendowych warsztatach plenerowych organizowanych na Roztoczu, gdzie poznają nowe ciekawe techniki plastyczne, oraz wymieniają się doświadczeniami artystycznymi z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach.

W czerwcu każdego roku organizowana jest wystawa prac plastycznych, prezentująca dorobek twórczy „Klubu Działań Plastycznych”. 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?