Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Majer
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa o wyższym stopniu zaawansowania.


Zakres działalności grup dziecięcych obejmuje różne działania plastyczne dostosowane do wieku i możliwości manualnych dziecka, rozwijające wyobraźnię, rozbudzające zainteresowanie kolorem, kształtem i fakturą, pozwalające poznać różne techniki z zakresu malarstwa i rysunku. Dzieci poznają także podstawowe pojęcia i środki wyrazu plastycznego. Pracują na zajęciach indywidualnie i grupowo, bawiąc się przy tym i śmiejąc. Spędzają wolny czas w miłej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Biorą udział w różnych konkursach: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych i zdobywają w nich nagrody.

Działalność grupy zaawansowanej oscyluje głównie wokół technik rysunkowych i graficznych. Uczestnicy zajęć mają możliwość pogłębiania umiejętności posługiwania się narzędziami wyrazu plastycznego takimi jak: ołówek, sepia i węgiel rysunkowy, czy dłuto graficzne, a także poznania technik artystycznych z którymi dotąd się nie spotkali . Zajęcia pozwalają im rozwijać zainteresowania i kształtować wyobraźnię, niejednokrotnie mając wpływ na wybór szkoły średniej lub kierunku studiów. Uczestnicy zajęć osiągają wiele sukcesów w konkursach na różnych szczeblach, poczynając od  miejskiego, a na międzynarodowym kończąc.
Pracownia plastyczna MDK wyposażona jest w prasę graficzną co pozwala na pracę w technikach grafiki warsztatowej takich jak linoryt lub sucha igła.
Podczas zajęć młodzież poznaje zasady perspektywy, uczy się rysować z natury, a także posługiwać światłocieniem i rysunkiem walorowym. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej MDK na ul. Kamiennej 20 (czasem w plenerze). 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom dzieci mieszkających w różnych częściach miasta zajęcia odbywają się w dwu miejscach: MDK ul. Kamienna 20 i ODK „Okrąglak”, ul. Wyszyńskiego 28A

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia KDP odbywają się:

gr.1 (młodzież w wieku 13-20 lat)- czwartek 16.10-19.25

gr.2. (dzieci 9-12 lat)- poniedziałek 17.00-18.35 i wtorek 15.20-16.55

gr.3 (dzieci 6-8 lat)- poniedziałek 15.20-16.55 i czwartek 14.30-16.05

gr.4 (dzieci 10-12 lat) środa 15.20-17.45 ODK Okrąglak

gr.5 (dzieci 6-9 lat) piątek 15.20-17.45 ODK Okrąglak

W czerwcu każdego roku organizowana jest wystawa prac plastycznych, prezentująca dorobek twórczy „Klubu Działań Plastycznych”. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy sztuką i dołączenia do naszego "klubu".

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?