Zespół Taneczny MDK - Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak
Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pracuje w pięciu grupach tanecznych w przedziale wiekowym od 6 - 13 lat.
 
Zajęcia teatralno, taneczne - nauczyciel Ewa Krupa
Głównym założeniem zajęć jest dążenie do przygotowania młodego odbiorcy sztuki. Zajęcia teatralno – taneczne poszerzają i kształtują wiedzę wychowanków. Są sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz formą zabawy i odprężenia, umożliwiającą regenerację sił fizycznych i psychicznych.
 
Zajęcia taneczne - nauczyciel Anna Antoszczak
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” prowadzi swoją działalność artystyczną od 24 lat w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, promując z powodzeniem miasto Zamość i własną placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca nowoczesnego
 
Zajęcia rękodzieła plastycznego - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Pracownia plastyczna działa od 2011 r. Obecnie są prowadzone trzy grupy wiekowe od 6 do 17 lat. Na zajęciach wychowankowie poznają różne techniki plastyczne jak rysunek, malarstwo, haft artystyczny. Uczymy się również wykonywania dekoracji przestrzennych wykorzystując do tego materiały wtórne jak tektura, styropian, bibuła, masy plastyczne. Dzieci w twórczy i ciekawy sposób spędzają czas na realizacji działań plastycznych. Wychowankowie biorą udział w wernisażach, wystawach plastycznych oraz w licznych konkursach plastycznych. Celem zajęć rękodzieła plastycznego jest kształtowanie wyobraźni, tworzenie kompozycji przestrzennych, poznawanie i nauka nowych technik plastycznych. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w imprezach, pracach Samorządu oraz akcjach społecznych.
 
Zajęcia rytmiczno-wokalne , instrumentalne -nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Zajęcia rytmiczno – wokalne - przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. Dzieci uczą się piosenek i układów ruchowych; grają na instrumentach perkusyjnych; biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych. Zajęcia kształcą przede wszystkim: poczucie rytmu, słuch, estetykę ruchu, aparat głosowy oraz umiejętność zespołowego muzykowania.
 
Zajęcia szachowe - nauczyciel Andrzej Czochra
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia informatyczno - komputerowe - nauczyciel Radosław Oktaba
Zajęcia informatyczne w MDK Zamość realizowane są w 5 grupach wiekowych. Na zajęciach wychowankowie poznają nowe sposoby wykorzystania komputera oraz urządzeń multimedialnych. Praca na zajęciach oparta jest o oprogramowanie open source, dlatego wychowankowie mogą swobodnie wykorzystywać zdobytą wiedzę.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Małgorzata Magryta
Zajęcia plastyczne grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zostały utworzone w grudniu 2006 r. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zajęcia realizowane są w każdą sobotę w godz. 9.00-13.55 w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Kamiennej 20.
 
Zajęcia teatralne - nauczyciel Piotr Johaniuk.
Zespół Teatralny Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstał w 2016 r. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także uczestniczą wielu działaniach związanych z kulturą żywego słowa.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
Celem nadrzędnym wszystkich działań jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. W czasie zajęć realizowane są prace tematyczne, rysowane z wyobraźni lub z natury oraz prace abstrakcyjne. Poznanie różnych technik i dyscyplin plastycznych. Prace wykonywane na podłożach zróżnicowanych pod względem koloru, faktury, formatu. Powstają tu zarówno prace unikatowe jak i małe formy użytkowe. Oprócz tradycyjnych działań malarsko - rysunkowych podejmowane są działania ze szkłem, modelowanie przestrzenne, batik, grafika. Uczestnicy zajęć pracowni plastycznych biorą udział w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia
 
Zajęcia języka angielskiego - Aleksandra Baranowicz
Zajęcia języka angielskiego w MDK Zamość są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: pasjonatów języka angielskiego, osób zainteresowanych kulturą, historią oraz obyczajami krajów anglojęzycznych, wychowanków uzdolnionych językowo oraz wszystkich młodych ludzi, którzy chcą rozszerzyć i pogłębić swoje wiadomości szkolne w dziedzinie jakże popularnego i niezbędnego w dzisiejszych czasach – języka angielskiego.
 
Zajęcia fotograficzno-multimedialne - nauczyciel Andrzej Szumowski
Całoroczne zajęcia adresowane są dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mają charakter działań warsztatowych. Są zajęciami bezpłatnymi.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Majer
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa o wyższym stopniu zaawansowania.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY