Zespół Taneczny MDK - Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak
Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu istnieje już 8 lat. Obecnie zespół pracuje w pięciu grupach tanecznych. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia teatralno, taneczne - nauczyciel Ewa Krupa
Głównym założeniem zajęć teatralno – tanecznych jest przygotowania młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat, umiejącego się cieszyć obejrzanym spektaklem, filmem, koncertem. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia taneczne - nauczyciel Anna Antoszczak
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” prowadzi swoją działalność artystyczną od ponad 20 latw Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, promując z powodzeniem miasto Zamość i własną placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca nowoczesnego. Wychowankowie tańczą różne formy tańca ; disco dance, hip – hop, jazz inscenizacje taneczne i biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta Zamość. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia rękodzieła plastycznego - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Zajęcia rękodzieła artystycznego kierowane są dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.
 
Zajęcia wokalne - nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Zajęcia wokalne - zajęcia przeznaczone dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wychowankowie poznają piosenki i uczą się posługiwać różnymi pojęciami z dziedziny muzyki.
 
Zajęcia szachowe - nauczyciel Andrzej Czochra
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” – Paul Morphy
 
Zajęcia informatyczno - komputerowe - nauczyciel Radosław Oktaba
Klub Młodego Informatyka to nie tylko zajęcia przed komputerem. Uczestnicy zajęć mają możliwość szerszego spektrum własnego rozwoju. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Małgorzata Magryta
Zajęcia plastyczne grupy „Mały Artysta” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zostały utworzone w grudniu 2006 r. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Nauczycielem prowadzącym pracownię jest Pani Małgorzata Magryta. Zajęcia realizowane są w każdą sobotę w godz. 9.00 – 10.35 grupa II; godz. 10.40 – 13.55 grupa I „Mały Artysta” w pracowni plastycznej MDK przy ul. Kamiennej 20.
 
Zajęcia teatralne - nauczyciel Piotr Johaniuk.
Zespół Teatralny Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstał w 2016 r. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także uczestniczą wielu działaniach związanych z kulturą żywego słowa.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
Celem nadrzędnym działań plastycznych jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Zajęcia rytmiczne - nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Rytmika - zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat.
 
Zajęcia języka angielskiego - Aleksandra Baranowicz
Zajęcia języka angielskiego Klubu Młodego Poligloty są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: pasjonatów języka angielskiego, osób zainteresowanych kulturą, historią oraz obyczajami krajów anglojęzycznych, wychowanków uzdolnionych językowo oraz wszystkich młodych ludzi, którzy chcą rozszerzyć i pogłębić swoje wiadomości szkolne w dziedzinie jakże popularnego i niezbędnego w dzisiejszych czasach – języka angielskiego.
 
Zajęcia fotograficzno-multimedialne - nauczyciel Andrzej Szumowski
Całoroczne zajęcia adresowane są dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mają charakter działań warsztatowych. Są zajęciami bezpłatnymi.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Majer
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedną łączoną o wyższym stopniu zaawansowania, uczestnikami której są zarówno dzieci jak i młodzież.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY