Eksperymenty plastyczne-nauczyciel Katarzyna Pleskaczyńska
Jednym z najważniejszych i niezastąpionych elementów każdej twórczości jest eksperymentowanie. Nie ma możliwości tworzenia i szukania własnej drogi bez nowych doświadczeń, badań i eksperymentów.
 
Zespół Taneczny MDK - Kornelki, nauczyciel Ala Bochniak
Zespół Taneczny „Kornelki” Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pracuje w pięciu grupach tanecznych w przedziale wiekowym od 6 - 13 lat.
 
Zajęcia rytmiczno- taneczne - nauczyciel Ewa Krupa
Głównym założeniem jest dążenie do przygotowania młodego odbiorcy sztuki. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne, które stwarzają dziecku warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzenia czasu w towarzystwie rówieśników, a dla niektórych do odkrycia swoich naturalnych zdolności.
 
Zajęcia taneczne - nauczyciel Anna Antoszczak
Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” prowadzi swoją działalność artystyczną od 25 lat w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, promując z powodzeniem miasto Zamość i własną placówkę na wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca nowoczesnego
 
Zajęcia rękodzieła plastycznego - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Pracownia plastyczna działa od 2011 r. Obecnie są prowadzone trzy grupy wiekowe od 6 do 17 lat. Na zajęciach wychowankowie poznają różne techniki plastyczne jak rysunek, malarstwo, haft artystyczny. Uczymy się również wykonywania dekoracji przestrzennych wykorzystując do tego materiały wtórne jak tektura, styropian, bibuła, masy plastyczne. Dzieci w twórczy i ciekawy sposób spędzają czas na realizacji działań plastycznych. Wychowankowie biorą udział w wernisażach, wystawach plastycznych oraz w licznych konkursach plastycznych. Celem zajęć rękodzieła plastycznego jest kształtowanie wyobraźni, tworzenie kompozycji przestrzennych, poznawanie i nauka nowych technik plastycznych. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w imprezach, pracach Samorządu oraz akcjach społecznych.
 
Zajęcia wokalne -nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Zapraszamy młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia kształcą przede wszystkim: umiejętność posługiwania się własnym głosem, poczucie rytmu, słuch, współpracę w grupie, umiejętność muzykowania w zespole. Zajęcia wokalne dają również możliwość uczestniczenia w konkursach, festiwalach i koncertach. Serdecznie zapraszamy!
 
Zajęcia szachowe - nauczyciel Andrzej Czochra
Celem zajęć jest nauka gry w szachy oraz wychowanie i pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci. Chodzi tu zarówno o rozwój osobowości, jak i rozwój umysłowy (kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego). Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 
Akademia Malucha - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Akademia Malucha to zajęcia animacyjne z elementami plastyki przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w wieku 4- 5 lat, mające na celu rozwój zdolności manualnych, zabawę kolorami i kształtami oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 
Zajęcia teatralne - nauczyciel Piotr Johaniuk.
Zespół Teatralny Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu powstał w 2016 r. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie młodego odbiorcy sztuki oraz wykształcenie człowieka wrażliwego na otaczający go świat. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także uczestniczą wielu działaniach związanych z kulturą żywego słowa.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Cieplechowicz- Buczak
Celem nadrzędnym wszystkich działań jest odkrywanie i kształtowanie uzdolnień, wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. W czasie zajęć realizowane są prace tematyczne, rysowane z wyobraźni lub z natury oraz prace abstrakcyjne. Poznanie różnych technik i dyscyplin plastycznych. Prace wykonywane na podłożach zróżnicowanych pod względem koloru, faktury, formatu. Powstają tu zarówno prace unikatowe jak i małe formy użytkowe. Oprócz tradycyjnych działań malarsko - rysunkowych podejmowane są działania ze szkłem, modelowanie przestrzenne, batik, grafika. Uczestnicy zajęć pracowni plastycznych biorą udział w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia
 
Zajęcia rytmiczne - nauczyciel Paweł Kołodziejczyk
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat. Nasi wychowankowie poznają piosenki i układy ruchowe. Gramy na instrumentach perkusyjnych i uczestniczymy w zabawach muzyczno – ruchowych. Serdecznie zapraszamy!
 
Zajęcia plastyczna - nauczyciel Wioletta Brzozowska
Pracownia plastyczna „ Mały Plastyk”- działa od 2013 r. Obecnie są prowadzone trzy grupy wiekowe od 6 do 13 lat.
 
Zajęcia fotograficzne
Całoroczne zajęcia adresowane są dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mają charakter działań warsztatowych.
 
Zajęcia plastyczne - nauczyciel Magdalena Majer
„Klub Działań Plastycznych” od stycznia 2007 r. prowadzony przez Magdalenę Majer skupia wokół siebie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Obecnie na „klub” składają się cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa o wyższym stopniu zaawansowania.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY