XXIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego - Zamość 2017
Zaproszenie, program, karta zgłoszenia.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego

   

W przekonaniu, że nasze wspólne działania na rzecz wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki oraz pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej – organizujemy XXIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Tegoroczny Sejmik odbędzie się w dniach 5 - 7 października 2017r. w Zamościu.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego.

Temat  XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego: Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.

Organizatorem konferencji jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Zaszczytnym patronatem Sejmik objęli: Sławomir Sosnowski, Marszalek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość.

Z radością i satysfakcją oczekując na owocne i wartościowe spotkanie z Państwem serdecznie zapraszamy.

 

Lucyna Frąckiewicz - Godyń, prezes PSWP

Andrzej Szumowski - dyrektor MDK w Zamościu

 

...........................................................................................................................................................

RAMOWY PROGRAM SEJMIKU:

XXIV OGÓLNOPOLSKI SEJMIK PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - Zamość 5 - 7 październik 2017 roku

„Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

Patronat: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk  - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Partnerzy: Miasto Zamość, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zamościu, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Morandówka - Galeria Sztuki, Hotel , Klub Garnizonowy w Zamościu, Instytut Pamięci Narodowej - Lublin, Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury Zamość, Towarzystwo Leśmianowskie - Zamość, Fundacja ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom - Warszawa, Hotel "Renesans" Zamość.

  • CZWARTEK, 05.10.2017

godz. 8.00 – 10.00  Rejestracja uczestników. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie sejmiku (powitanie gości). Otwarcie wystawy „ Dzieci Zamojszczyzny” – plenerowa wystawa IPN. MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

godz. 10.30 - 13.30 - Warsztaty tematyczne w MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

godz. 10.30 - Warsztaty cz. I

godz. 11. 45 - przerwa na kawę

godz. 12.15 – Warsztaty cz. II

Tematy warsztatów:

-        Dzieci Zamojszczyzny - Agnieszka Jaczyńska (IPN),

-        Leśmian - Sławomir Bartnik,

-        Praca z dzieckiem zdolnym - Maria Sakowicz,

-        Batik - Magdalena Cieplechowicz - Buczak,

-        Studyjna fotografia portretowa – Andrzej Szumowski,

-        Konstruowanie programu profilaktyczno - wychowawczego.

godz. 14.15 - 14.30 – spotkanie z władzami samorządowymi miasta. Ratusz. Rynek Wielki.  

godz. 15.00 – obiad w miejscu zakwaterowania Hotel „Renesans” (ul. Grecka 6).

godz. 17.00 - Koncert zespołów artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego

Klub Garnizonowy Zamość, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36.

godz. 20.30 – Uroczysta kolacja (NADSZANIEC).

  • PIĄTEK, 06.10.2017

godz. 8.30 - 9.30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

godz. 10.00 - 13.30 - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne 

Centrum Kultury Filmowej - Stylowy , ul. Odrodzenia 9

godz. 10.00  - Powitanie gości 

godz. 10.15 -  Moduł I: Wychowanie przez czytanie - Irena Koźmińska – Cała Polska Czyta Dzieciom

godz. 11.30 - przerwa na kawę

godz. 11.45 – Moduł II:

-        Fenomen miejsca pedagogicznego - odkrywanie wartości edukacji środowiskowej i jej twórców - dr hab. Agnieszka Naumiuk (Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Warszawski).

-        Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dr Bogdan Szyszko.

godz. 14.00 – obiad w miejscu zakwaterowania

godz. 15.30 – zwiedzanie Zamościa np.: Rynek Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem.

godz. 18.30 – otwarcie wystawy plastycznej wychowanków MDK Zamość pt.: „Leśmian”. Rynek Wielki MORANDÓWKA ul. S. Staszica 25

godz. 19.30 – Kolacja w miejscu zakwaterowania

 

  • SOBOTA, 07.10.2017

 godz.7.30 - 8.00 – Śniadanie

godz. 8.00 - Obrady plenarne sejmiku, przyjęcie uchwał i wniosków. Podsumowanie i zakończenie sejmiku.

godz. 9.00 - Wyjazd na Roztocze lub do Lwowa. 

 

 

* Program może ulec zmianie

 

....................................................................................................................................................................... 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Udziału w  XXIV Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego pt.: Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej. Zamość, 5 - 7 października  2017 roku.

Karta_zgoszenia_w_sejmiku_Zamość1_(2).pdf

 

Zapraszamy serdecznie

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?